28.12.05. Ārkārtas finanšu komitejas sēde

Ārkārtas
Finanšu komitejas sēde
pl.15.00


Daugavpilī 2005.gada 28.decembrī
Darba kārtība:

1. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienībās

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes vadītāja Ž.Kulakova

2. Par amatalgu noteikšanu Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājam, viņa vietniekiem un atlīdzības apmēra noteikšanu, par deputātu pienākumu pildīšanu un darbu domes izveidotās komisijās un darba grupās

3. Par pašvaldības budžeta iestāžu algu likmēm

4. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.24 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2005.gadam”

5. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2006.gadam


Ziņotājs – Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece

Автор: Daugavpils

Добавить коментарий
Автор:
Комментарий:
Код проверки:
Captcha