Daugavpils kļūst par Latgales luterāņu centru07/06/07

Par Latvijas evanģēliski luteriskās baznīcas Daugavpils diacēzes bīskapu ievēlēts Balvu iecirkņa prāvests Einārs Alpe, informē Daugavpils iecirkņa luterāņu draudžu prāvests Aivars Gusevs.

5. un 6. jūnijā Rīgā, Pasaules tirdzniecības centrā notika Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas (LELB) 23. Sinode, kurai bija trīs galvenie uzdevumi: apstiprināt jaunu LELB Satversmi, ievēlēt divu diecēžu - Liepājas un Daugavpils - bīskapus un apstiprināt plānu par LELB garīdznieku atalgojuma un sociālās nodrošināšanas sistēmas izveidi. Par Liepājas diacēzes bīskapu ievēlēts Pāvils Brūveris.

“Diecēze ir bīskapa kalpošanas apgabals jeb teritorija, kuru bīskaps pārrauga, tas nozīmē, ka gan Liepājā, gan Daugavpilī tagad būs savi bīskapi,” paskaidro Daugavpils iecirkņa luterāņu draudžu prāvests Aivars Gusevs. Līdz, LELB ārkārtas 22.Sinodei, kas notika pērn oktobrī, Latvijas ev.lut baznīcā bija viena – Rīgas un visas Latvijas arhidiecēze, kuru vadīja arhibīskaps Jānis Vanags, viņš arī pēc bīskapu ievēlēšanas paliek visas LELB virsgans.

Ar bīskapa ievēlēšanu Daugavpils kļūst par diecēzes centru, savukārt pēc bīskapa ievešanas amatā Daugavpils Mārtiņa Lutera baznīca iegūs katedrāles statusu, “gan Latvijas ev.lut.baznīcai, gan Daugavpilij tas būs izaicinājums savest kārtībā baznīcu un draudzes māju, jo Daugavpils diecēzes bīskaps dzīvos un strādās Daugavpilī,” uzsver A.Gusevs.

Jaunajā Daugavpils diecēzē ietilps Aizkraukles, Jēkabpils, Daugavpils, Preiļu, Krāslavas, Rēzeknes, Ludzas un Balvu rajona luterāņu draudzes, (pavisam 46), kas savukārt sadalīsies, Sēlpils, Daugavpils un Balvu prāvesta iecirkņos.

Sinode ir Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas augstākā lēmējinstitūcija, kas pulcējas vismaz reizi trijos gados. Tās dalībnieki ir Arhibīskaps, bīskapi, Konsistorijas locekļi, prāvesti, draudžu mācītāji, pa vienam delegātam no katras draudzes un Teoloģijas fakultātes dekāns, ja viņš pieder LELB (kopumā ap 500 dalībnieku). Sinodi sasauc Konsistorija, atklāj Arhibīskaps, un to vada Sinodes izvēlēts Prezidijs. Starp kārtējām Sinodēm steidzamāku jautājumu izskatīšanai un lemšanai var tikt sasaukta Ārkārtas Sinode. Tā tas notika pagājušā gada 14. oktobrī, un tās uzdevums bija pieņemt lēmumus par 3 diecēžu izveidošanu, to robežu noteikšanu un bīskapu ievēlēšanas kārtības apstiprināšanu.

“Divu jaunu bīskapu ievēlēšana ļaus atslogot baznīcas vadību un nodrošināt efektīvāku draudžu garīgo aprūpi, tas noteikti palielinās arī luteriskās baznīcas atpazīstamību un lomu sabiedrībā,” uzskata A.Gusevs.

Informāciju sagatavoja:

Viesturs Rencis,

kompānijas 13.STĀVS projektu vadītājs

5421243Plašāka informācija:

Aivars Gusevs,

Daugavpils iecirkņa luterāņu draudžu prāvests

5433795

www.lelb.lv.

Автор: Daugavpils

Добавить коментарий
Автор:
Комментарий:
Код проверки:
Captcha